Propozycje tematów prac magisterskich

 

Prace eksperymentalne

 

 

Proponowane przez nas tematy stanowią ramy, w granicach których Studenci mogą kształtować sami ostateczną tematykę pracy magisterskiej.

Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony Studentów i poprowadzenie prac wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.

Realizacja NETMAX