Dzika Rzeka w Noc Biologów

Wydział Biologii, Miecznikowa 1

Godz. 16:15-23:00 – Dzika Rzeka

Stoisko, prowadzili: Andrzej Mikulski, Barbara Pietrzak, Alicja Pawelec, Magda Rusiłowicz, Ewa Narożniak, Joanna Tałanda, Ewa Babkiewicz, Marcin Żebrowski, Przemysław Dynak, Anna Hauler, Wojciech Wilczyński, Instytut Zoologii, Zakład Hydrobiologii WBUW; Wiktor Kotowski, Łukasz Kozub, Ewa Jabłońska, Marta Wiśniewska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Jednym z najważniejszych ale i najbardziej zagrożonych ekosystemów w skali świata są rzeki. Polskie dzikie rzeki, jeszcze nie tak zniszczone jak na Zachodzie i wciąż bogate w najróżniejsze formy życia, są jednymi z najpiękniejszych i najcenniejszych rzek Europy. Pokazujemy ich bogactwo, odkrywamy ich tajemnice i uczymy jak im nie szkodzić i jak o nie dbać, by nadal były europejskim dziedzictwem przyrodniczym.

Wiek: dowolny
Liczba miejsc: 300
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

Godz. 21:45-22:15 – Czy polskie rzeki muszą umrzeć?

Wykład, prowadził: dr Andrzej Mikulski

Rzeki i doliny rzeczne są nie tylko jednymi z najcenniejszych przyrodniczo i najbardziej zróżnicowanych w czasie i przestrzeni siedlisk, ale spełniają też wiele funkcji użytecznych z punktu widzenia człowieka. Ostatnie lata przyniosły nasilenie tempa degradacji polskich rzek, a planowane udrożnienie Wisły dla wysokotonażowej żeglugi towarowej ma doprowadzić do całkowitej likwidacji największej w tak niewielkim stopniu przekształconej rzeki Europy. Czym jest rzeka i co możemy stracić niszcząc ją? Spróbujemy porozmawiać patrząc na problem oczyma biologa.

Wiek: dowolny
Sala: 103B
Liczba miejsc: 130
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101 (budynek obok budynku Wydziału Biologii)

Godz. 21:45-22:15 – Szkodnik? Nie szkodzi!

Wykład, prowadziła: dr Barbara Pietrzak

Prosty podział zwierząt na pożyteczne i szkodliwe to przeżytek. Nauka wyjaśnia zawiłe zależności między organizmami. Przyjrzyjmy się, jaką rolę w naszym życiu odgrywają te tzw. szkodniki .

Wiek: dowolny
Sala: CNBCh, aula B
Liczba miejsc: 82
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

 

Realizacja NETMAX