Ekologia behawioralna

Program

Plan ćwiczeń w 2017 roku

Na program ćwiczeń składają się dwie części:

Projekt realizowany w ZOO (koordynacja: dr Tomasz Grotat) (prezentacje w sali 4.32)

Badania laboratoryjne (koordynacja: dr Barbara Pietrzak) (sala 5.03)

W razie pytań proszę o kontakt: b.pietrzak@uw.edu.pl

 

22. II.   Wprowadzenie - ankiety, cztery pytania i dyskusja

1. III.   Wykład prof. Maurizio Casarrubea (University of Palermo) zatytułowany "BEHAVIOURAL ANALYSIS, BEYOND WHAT THE HUMAN EYE CAN INTUITIVELY PERCEIVE" w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN + dyskusja

8. III.   Wstępne prezentacje gatunków

15.III.   Wprowadzenie do obserwacji w ogrodzie zoologicznym

22.III. i 29.III.   Unikanie drapieżnictwa: wybór siedliska i ucieczka - eksperyment

12.IV.   Dobór płciowy i obrona terytorium - eksperyment, obserwacje (prowadzą mgr Alicja Pawelec i dr Andrzej Mikulski)

19.IV.   Konsultacje projektów

26.IV.   Interakcje międzyosobnicze - opis a interpretacja, analiza materiału filmowego

10.V.   Analiza danych behawioralnych oraz opracowanie i prezentacja wyników eksperymentu laboratoryjnego

17.V.   Behawior lokomotoryczny i wybór siedliska w gradiencie warunków pokarmowych - eksperyment i analiza materiału filmowego (prowadzi mgr Ewa Babkiewicz)

31.V.   Końcowe prezentacje projektów

 

Informacje praktyczne

W razie pytań proszę o kontakt: b.pietrzak@uw.edu.pl

Barbara Pietrzak

Realizacja NETMAX