Ekologia behawioralna

Program

Plan ćwiczeń w 2018 roku

Na program ćwiczeń składają się dwie części:

Projekt realizowany w ZOO (prowadzi dr Tomasz Grotat) (prezentacje w sali 4.32)

Projekt realizowany w laboratorium lub przestrzeni miejskiej (prowadzi dr Barbara Pietrzak) (seminaria w sali 5.03)

 

Harmonogram działań (projekt miejski lub laboratoryjny)

Lab 1. 14 marca. Wprowadzenie w tematykę zajęć i wybór tematyki projektu badawczego

Czym jest behawior? Czym zajmuje się ekologia behawioralna? Jak środowisko wpływa na behawior? Jakie są ekologiczne konsekwencje zachowań poszczególnych osobników w populacji?

Wybrane zagadnienia: efekty urbanizacji, heterogenność rozmieszczenia, osobowości zwierząt

Lab 2. 21 marca. Postawienie pytań badawczych oraz sformułowanie i wyjaśnienie hipotez

Lab 3. 28 marca. Przegląd i wybór metod zbioru i analizy danych

Lab 4. 11 kwietnia. Omówienie projektu i organizacja badań. Konsultacje

Termin oddania projektów badań: 25 kwietnia 12:00

Lab 5. 16 maja. Konsultacje odnośnie realizacji projektów

Termin oddania opisów wyników: 27 maja 24:00

Lab 6. 30 maja. Omówienie i dyskusja wyników. Recenzja tekstu naukowego

Realizacja NETMAX