Etologia zwierząt

Program

Ramowy program zajęć 2017/2018

Zajęcia prowadzą:
dr Barbara Pietrzak, dr Andrzej Mikulski (Zakład Hydrobiologii UW)
dr hab. Marcin Brzeziński, dr Jan Jedlikowski (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW)

   5.X.      Organizacja zajęć. Co to jest behawior?
   12.X.    Obserwacja i opis zachowania. Etogram
   19.X.    Różnorodność sposobów poruszania się. Bezkręgowce
   26.X.    Obserwacje w ZOO (w wybranym terminie, nie spotykamy się w sali)
   2.XI.      Obserwacje w ZOO (w wybranym terminie, nie spotykamy się w sali)
   9.XI.      Cztery pytania Tinbergena. Formułowanie hipotez
   16.XI.    Zachowania obronne. Skorupiaki i pajęczaki
   23.XI.    Reakcje na bodźce. Eksperyment laboratoryjny
   30.XI.    Decyzje. Współpraca. Symulacja ewolucji
   7.XII.     Prezentacje – projekt ZOO

   14.XII.    Kręgowce I
   21.XII.    Kręgowce II
   11.I.        Kręgowce III
   18.I.        Kręgowce IV
   25.I.        Kręgowce V

5-9.II        Wyjazd do Urwitałtu (2 tury)

 

 

Informacje praktyczne

Terminy oddania zadań - lista na bieżąco uzupełniana - p. materiały pomocnicze

wt         śr
           12.X.      Opis zachowania rozwielitek. Wybór gatunku. Zbiór definicji behawioru
18.X. 19.X.      Opis wybranego gatunku wg wskazówek. Aparat ruchu i sposoby poruszania się u bezkręgowców
           26.X.    
           2.XI.    
8.XI.                  1. Zapis obserwacji z ZOO: etogram oraz budżet czasowy. 2. Pytanie o zachowanie
15.XI.               
22.XI.                Plan i przygotowanie eksperymentu
           30.XI.    
6.XII    7.XII.     Przesłanie pliku z prezentacją oraz prezentacje – projekt ZOO
           14.XII.    
           21.XII.    
           11.I.       Opis eksperymentu
           18.I.    
           25.I.    
 

Literatura - lista na bieżąco uzupełniana

Lab 1.

Lab 2.
Teksty o zwierzętach:

 • Dyakowski B. 2016. Nasz las i jego mieszkańcy. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Goodall J. 1997. Przez dziurkę od klucza. 30 lat obserwacji szympansów. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Haskell D. 2017. Ukryte życie lasu. Wydawnictwo JK, Łódź.
 • Pucek R. 2014. Pająki pana Roberta. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Strycker N. 2017. Rzecz o ptakach. Ptaki powiedzą nam wiele o nas samych. Wydawnictwo Muza, Warszawa.

Metody zbioru danych behawioralnych:

Lab 3.

 • Barnes R.S.K., Calow P. & Olive P.J.W. The invertebrates: a new synthesis. 2nd edition. 2nd edition Blackwell Scientific, 1993
 • Brusca R.C. & Brusca G.J. Invertebrates. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, 2003

Zoo

 • Breed M.D. & Moore J. Animal Behavior. Elsevier Academic Press, 2012:
  • Rozdział 4. Homeostasis and time budgets, s. 99-12
 • Więcej w plikach na udostępnionym dysku - linki przesłane mailowo

Lab 4.

 • Alcock J. Animal Behavior: An evolutionary approach. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, 2001:
  • Rozdział 1. An evolutionary approach to animal behvaior
  • Rozdział 2. Proximate and ultimate causes of behavior: how and why birds sing
 • Breed M.D. & Moore J. Animal Behavior. Elsevier Academic Press, 2012:
  • Rozdział 1. Of cockroaches and Wolves: Framing Animal Behavior
 • Krebs J.R. & Davies N.B. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014:
  • Rozdział 1. Dobór naturalny, ekologia i zachowania, s. 1-21
  • Rozdział 2. Testowanie hipotez w ekologii behawioralnej, s. 22-49
 • Manning A. & Dawkins M.S. An introduction to animal behavior. Cambridge University Press, Cambridge 2017:
  • Rozdział 1. Introduction, s. 1-16.

Przypowieści o zwierzętach:

 • Klaudiusz Elian. O właściwowościach zwierzat. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2005

 

Realizacja NETMAX