Ewa Babkiewicz, mgr

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 518
Fax: 22 55 26 575

E-mail: e.babkiewicz@biol.uw.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na efektywności żerowania ryb planktonożernych w kontekście zmian temperatur powodowanych globalnym ociepleniem oraz w różnych warunkach świetlnych.

Realizacja NETMAX