Ewa Pieczyńska, prof. dr hab.

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
adres:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 520
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 568
Fax: 22 55 26 575
Email: e.pieczynska@uw.edu.pl

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Granty

Wybrane publikacje

Pieczyńska E.(2003) - Effect of damage by the snail Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (L.) on the growth of Elodea canadensis Michx - Aquat. Bot. 75: 137-145.
Pieczyńska E., Kołodziejczyk A. & Rybak J. I.(1999) - The responses of littoral invertebrates to eutrophication-linked changes in plant communities - Hydrobiologia 391: 9-21.
Pieczyńska E. & Zalewski M.(1997) - Habitat complexity in land-inland water ecotones - In: Biodiversity in land-inland water ecotones, J. B. Lachavanne & R. Juge (eds.), UNESCO and Parthenon Publ., 61-79.
Pieczyńska E. & Tarmanowska A.(1996) - Effect of decomposing filamentous algae on the growth of Elodea canadensis Michx. (a laboratory experiment) - Aquat. Bot. 54: 313-319.
Pieczyńska E.(1993) - Detritus and nutrient dynamics in the shore zone of lakes: a review - Hydrobiologia 251: 49-58.
Pieczyńska E.(1990) - Lentic aquatic-terrestrial ecotones: their structure, functions, and importance - In: The ecology and management of aquatic-terrestrial ecotones, R. J. Naiman & H. Decamps (eds.), UNESCO and Parthenon Publ. 103-140.
Pieczyńska E., Ozimek T. & Rybak J. I.(1988) - Long-term changes in littoral habitats and communities in lake Mikołajskie (Poland) - Int. Rev. ges. Hydrobiol 73: 361-378.
Pieczyńska E.(1986) - Sources and fate of detritus in the shore zone of lakes - Aquat. Bot. 25: 153-166.
Pieczyńska E.(1975) - Ecological interactions between land and the littoral zones of lakes (Masurian Lakeland, Poland) - Ecol. Studies 10: 263-276.
Pieczyńska E.(1971) - Mass appearance of algae in the littoral of several Masurian lakes - Mitt. Internat. Verein. Limnol. 19: 59-69.

Realizacja NETMAX