Magdalena Rusiłowicz, mgr

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół mechanizmów kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt. W swoich badaniach poszukuję odpowiedzi na pytanie, jaką rolę genetyczne i środowiskowe źródła zmienności pełnią w procesie tworzenia się tzw. osobowości zwierząt. Interesuje mnie również rozwój indywidualności behawioralnej u zwierząt o rozwoju złożonym, a konkretnie problem ciągłości behawioralnej przed i po przeobrażeniu.

Realizacja NETMAX