Najlepsza praca magisterska w dziedzinie hydrobiologii

Marta Góraj wygrała konkurs im. Profesora M. Gieysztora

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne przyznało pani mgr Marcie Góraj - obecnie doktorantce w Zakładzie Hydrobiologii - pierwszą nagrodę w Konkursie im. Profesora M. Gieysztora na wyróżniające się prace magisterskie w dziedzinie hydrobiologii za pracę pt. "Sezonowe i przestrzenne zróżnicowanie genetyczne populacji Daphnia longispina w zbiornikach warszawskich". Praca została wykonana w Zakładzie Hydrobiologii pod kierunkiem dr. Andrzeja Mikulskiego i dr Danijeli Popovic.

Drugą nagrodę w konkursie także zdobyła praca wykonana na naszym Wydziale. Nagrodę otrzymała pani mgr Aneta Kędzierska za pracę magisterską pt. „Metody przeciwdziałania zakwitom sinicowym na przykładzie eksperymentów w różnej skali” wykonaną w Zakładzie Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej pod kierunkiem dr hab. Iwony Jasser.

Gratulujemy!

 

Realizacja NETMAX