Piotr Maszczyk, dr

Foto

Zakład Hydrobiologii, 
Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 513
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26530
Fax.: 22 55 26575
Email: p.maszczyk@uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

Interesuję się ekologią ogólną i ekologią ewolucyjną zwierząt planktonowych i ryb, zarówno na poziomie osobniczym, populacyjnym, jak i na poziomie zespołu populacji. Obecnie podejmuję się przede wszystkim wyjaśnienia przyczyn, dla których zwierzęta zmiennocieplne są mniejsze w podwyższonej temperaturze środowiska. Zajmuję się również wyznaczeniem kształtu odpowiedzi funkcjonalnej dla ryb planktonożernych i tym, jak jej kształt zależy od warunków eksperymentalnych, w których jest wyznaczany. Dodatkowo biorę udział w kilku projektach dotyczących zbadania wpływu gatunków inwazyjnych ryb na współwystępujące z nimi gatunki rodzime oraz wpływu mikroplastiku, substancji chemicznych wchodzących w skład tzw. broni biologicznej i artefaktycznego światła w nocy na ekologię zwierząt wodnych. Kolejny projekt, w którym biorę udział, dotyczy zbadania wpływu temperatury na tempo uczenia się ryb.

 

Granty:

Grant SONATA NCN (2016/23/D/NZ8/03532) 2017 – 2020 „Identyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za zwiększenie udziału małych gatunków w zespołach zooplanktonu w ciepłych jeziorach”, kierownik.

Grant Iventus Plus MNiSW (0489/IP1/2016/74) „Populacyjna odpowiedź funkcjonalna ryby planktonożernej – efekty wielkości układu eksperymentalnego i heterogenności  w rozmieszczeniu pokarmu” kierownik

Grant OPUS NCN (2014/15/B/NZ8/00245) 2015 – 2018 „Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury (Q10) u ryb planktonożernych”, wykonawca.

Grant PRELUDIUM NCN (2014/13/N/NZ8/02462) 2014 – 2017 „Profile pionowe rozmieszczenia Daphnia jako wyraz optymalizacyjnych decyzji w gradientach pokarmu, temperatury i ryzyka śmierci ze strony drapieżcy”, kierownik.

Grant ETIUDA NCN (2014/12/T/NZ8/00287) 2014 „Rozmieszczenie idealnie swobodne Daphnia w gradiencie obfitości pokarmu i w gradiencie niebezpieczeństwa ze strony drapieżcy - ryby planktonożernej”, kierownik.

Grant OPUS NCN (2011/03/B/N28/02093) 2012 – 2015 „Eksploatacja agregacji zooplanktonu a dostosowanie u ryb strefy umiarkowanej i tropikalnej w aspekcie globalnego ocieplenia”, wykonawca.

Grant Własny MNiSW (N N304 067336) 2009 – 2012 „Koncepcja rozmieszczenia idealnie swobodnego w gradientach obfitości pokarmu i niebezpieczeństwa ze strony drapieżcy”, kierownik.

 

Publikacje:

Maszczyk P. i Brzeziński T. (2018). Body size, maturation size and growth rate of Crustaceans. Book chapter 2. Natural History of The Crustacea. Vol 5 (Life histories) Eds. M. Thiel i G. Wellborn.

Maszczyk P., Babkiewicz E., Czarnocka-Cieciura M. Gliwicz Z.M., Uchmański J. i Urban P. (2018) Ideal free distribution of Daphnia under predation risk – model predictions and experimental verification. Journal of Plankton Research 40: 471-485.

Tałanda A., Maszczyk P., Babkiewicz E. (2018) The reaction distance of a planktivorous fish (Scardinius erythrophthalmus) and the evasiveness of its prey (Daphnia pulex × pulicaria) under different artificial light spectra. Limnology 19: 311-319.

Maszczyk P. i Wurtsbaugh W.A. (2017) Brine shrimp grazing and fecal production increase sedimentation to the deep brine layer (monimolimnion) of Great Salt Lake, Utah. Hydrobiologia 802: 7-22.

Maszczyk P. (2016) Miniature plankton columns used to study the depth distribution of zooplankton in gradients of food, predation risk, temperature, and UV radiation. Limnology and Oceanography Methods 14: 210-223.

Gliwicz Z. M. i Maszczyk P. (2016) Heterogeneity in prey distribution allows for higher food intake in planktivorous fish, particularly when hot. Oecologia 180: 383–399.

Bartosiewicz M., Jabłoński J., Kozłowski J. i Maszczyk P. (2015) Brood space limitation of reproduction may explain growth after maturity in differently sized Daphnia species. Journal of Plankton Research 37: 417-428.

Maszczyk P., i Gliwicz Z.M. (2014) Selectivity by planktivorous fish at different prey densities, heterogeneities and spatial scales. Limnology and Oceanography 59: 68-78. Pdf

Maszczyk P., Bartosiewicz M., Jurkowski J.E., i Wyszomirski T. (2014) Temperature, prey density and interference competition in a planktivorous fish (Rutilus rutilus). Limnology 15: 155-162. Pdf

Gliwicz Z.M., Maszczyk P., Jabłoński J., i Wrzosek D. (2013) Patch exploitation by planktivorous fish and the concept of aggregation as an antipredation defense in zooplankton. Limnology and Oceanography 58: 1621-1639.

Maszczyk P., i Bartosiewicz M. (2012) Threat or treat: the role of fish exudates in the growth and life history of Daphnia. Ecosphere 3 (10): 1–19. Pdf

Gliwicz Z.M., i Maszczyk P., Uszko W. (2012) Enhanced growth at low population density in Daphnia: The absence of crowding effects or relief from visual predation? Freshwater Biology 57 (6): 1166–1179. Pdf

Maszczyk P. (2008) Koncepcja rozmieszczenia idealnie swobodnego: czy tylko zasoby? Wiadomości Ekologiczne LIV. 3: 113–141. Pdf

Gliwicz Z. M., i Maszczyk P. (2007) Daphnia growth is hindered by chemical information on predation risk at high but not at low food levels. Oecologia 150: 706–715.

Gliwicz Z. M., Dawidowicz P., i Maszczyk P. (2006) Low-density anti-predation refuge in Daphnia and Chaoborus? Archiv fuer Hydrobiologie 167: 101–114.

Ozimek T., i Maszczyk P. (2006) Effect of Phragmites australis on soil processes in horizontal subsurface flow constructed wetlands. Proc. International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control 1035–1043. Pdf

Realizacja NETMAX