Pracownia specjalizacyjna (1rok studiów magisterskich)

Program
    Program pracownia magisterska dla IVr. w ZHUW drugi semestr luty-czerwiec 2016
22 lutego 1 Zebranie organizacyjne. Plan pracy. Ustalenie  wspólnego terminu zajęć. Wywiad, kto u kogo robi pracę magisterską i jakiego typu. Zorientować się w zapotrzebowaniu na doszkolenie  w jakiejś dziedzinie (np. prowadzenie kultur hodowlanych: glony, zwierzęta planktonowe, ryby? Forma zaliczenia esej. Wbór tematu eseju do prezentacji
1 marca 2 Sposoby poszukiwania i gromadzenia informacji naukowej. Prezentacja i ćwiczenia. MŚ
8 marca 3 Prezentacja esejów przez studentów ok. 3 x 20 min + 10 min dyskusja. Propozycje tematów własnych esejów wybór tematów
16 marca 4 Prezentacja esejów przez studentów ok. 3 x 20 min + 10 min dyskusja. Propozycje tematów własnych esejów
23 marca 5 konsultacje 
30 marca 6 Prezentacja wyposażenia laboratoriów ZHUW, dostępnej aparatury i możliwości prowadzenia badań. MŚ/doktoranci /promotorzy
5 kwietnia 7 konsultacje 
13 kwietnia 8 konsultacje - propozycja konstrukcji eseju
20 kwietnia 9 Sposoby prezentacji danych i analiz statystycznych w pracach dyplomowych. Różne formy prezentacji danych, zakres szczegółowości, preferencje, analizy statystyczne, forma prezentacji danych.
27 kwietnia 10 konsultacje 
4 maja 11 konsultacje 
11 maja 12 konsultacje  -  złożenie esejów 
18 maja 13 recenzja esejów 
25 maja 14 konsultacje 
1 czerwca 15 oddanie poprawionego eseju 

 

Informacje praktyczne

niebawem ...

Materiały pomocnicze

Oceny

Nr albumu

Seminarium

30%

Recenzja

10%

Esej

60%

Ocena końcowa

309156

4

4-

3

3.5

379856

4.5

4-

3

3.5

315973

4

4-

4-

4

379853

4.5

4

4

4

379854

4

5-

4.5

 

4.5

 

 

Realizacja NETMAX