Pracownia specjalizacyjna (I rok studiów magisterskich)

Program

Program pracowni specjalizacyjnej w Zakładzie Hydrobiologii, semetr letni 2017/2018:

seminarium
Sposoby poszukiwania informacji naukowej. Seminarium +  ćwiczenia.
seminarium
Metodyka prowadzenia badań naukowych - specyfika badań eksperymentalnych: wady i zalety. Zadanie domowe: przygotować propozycję miniprojektu badań eksperymentalnych
seminarium
Prezentacja propozycji miniprojektów badań eksperymentalnych: celu i metodyki badawczej (1 student - 1 projekt), wybór 1 wspólnego projektu, uzgodnienie metodyki badawczej, potrzebnych materiałów i aparatury badawczej
ćwiczenia
Realizacja projektu badań eksperymentalnych (max 1 tydz)
ćwiczenia
Analiza danych i przygotowanie wspólnego pisemnego raportu z prowadzonych badań  na ocenę -
konsultacje
Poprawa raportu (na zaliczenie)
seminarium
Jak i gdzie skutecznie aplikować o fundusze badawcze?
seminarium
Prezentacja wybranych projektów DSM z ZH na zaliczenie, 1 student - 1 projekt
konsultacje
Przygotowanie projektu DSM własnej pracy dyplomowej na stopień'
konsultacje
Recenzja projektu DSM innego magistranta na stopień
konsultacje
Poprawa projektu DSM własnej pracy dyplomowej na zaliczenie

 

Formularz wniosku i oceny projektu DSM można znaleźć w zakładce Materiały pomocnicze.

koordynator pracowni: Mirosław Ślusarczyk

 

Oceny

Wagi poszczególnych pozycji w końcowej ocenie 10% 30%   20% 30% 10% średnia ważona Ostateczna ocena
nr albumu praca w labie Projekt DSM poprawka projketu DSM recenzja projektu DSM Plakat wspólny Zaangażowanie    
349235 4 5 zal 4.3 3.5 3 4.11 4
403486 5 3.5 zal 4.5 3.5 4 3.9 4
362725 5 4.5 zal 4.65 3.5 5 4.33 4+
                 
Wagi poszczególnych pozycji w końcowej ocenie   70%   30%        
349209   4 zal 4.35     4.11 4
391158   4.5 zal 4.8     4.59 4+
323658   5 zal 4.6     4.88 5
               

oceny      
do 3,40 – dostateczny;  
powyżej 3, 40 do 3,80 – dostateczny plus;
powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;  
powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;
powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry;
powyżej 4,90 – celujący.  

 

Realizacja NETMAX