Zagrożenia cywilizacyjne (zajęcia dla studentów Artes Liberales UW)

Program

Zajęcia stanowią przegląd najważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych utożsamianych z biologicznymi aspektami funkcjonowania populacji człowieka. Z drugiej strony, są próbą powiązania zagrożeń postrzeganych powszechnie jako unikatowe dla cywilizacji ludzkiej, z czysto biologicznymi procesami zachodzącymi w populacjach zwierząt.

Informacje praktyczne

W przygotowaniu

Realizacja NETMAX