Zagrożenia cywilizacyjne (zajęcia dla studentów Artes Liberales UW)

Program

Zajęcia stanowią przegląd najważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych utożsamianych z biologicznymi aspektami funkcjonowania populacji człowieka. Są także próbą powiązania zagrożeń postrzeganych powszechnie jako unikatowe dla cywilizacji ludzkiej z czysto biologicznymi procesami zachodzącymi w populacjach zwierząt.

Informacje praktyczne

Lista tematów zajęć

1.  Przeludnienie – czy grozi nam deficyt żywności lub energii? A inne katastrofy? 6 X 2017
2.  Zmiany klimatu – fakty i mity 13 X 2017
3.  Skażenie środowiska – historia problemu, współczesność, środki zaradcze 20 X 2017
4.  Ekstynkcja gatunków (zanik bioróżnorodności) – w czym problem? 27 X 2017
5.  Starzenie się populacji ludzkiej – przyczyny, konsekwencje i biologiczne granice 3 XI 2017
6.  GMO – o co w tym chodzi? 10 XI 2017
7.  Problemy genetyczne – czy jako gatunkowi biologicznemu grozi nam zagłada? 17 XI 2017
8.  Choroby cywilizacyjne – etiologia i perspektywy 24 XI 2017
9.  Deficyty pitnej wody – powody, skutki, perspektywy na przyszłość 1 XII 2017
10.  Eutrofizacja i jałowienie – czy damy radę zbilansować skrajności? 8 XII 2017
11.  Spisek Żydów, Masonów i Cyklistów oraz ideologie - wolność i przymus, indywidualizm i imperatyw przynależności jako elementy gry ewolucyjnej 15 XII 2017
12.  Wirtualizacja – obrona przed samotnością spowodowaną przegęszczeniem?      Ratunek dla cywilizacji, czy krok ku jej końcowi? 12 I 2018
13.  Demokratyzacja – odejście od naturalnego porządku czy kolejny krok w ewolucji? Czy większość kreująca prawdy jest zagrożeniem dla nauki, postępu, cywilizacji? 19 I 2018

 

Realizacja NETMAX